Export do formátu souboru PLY

Soubory dílů a sestav SOLIDWORKS můžete exportovat do souborového formátu Polygon® (.ply).

Postup exportu do souborového formátu PLY:

 1. V otevřeném modelu klikněte postupně na položky Soubor > Uložit jako.
 2. V dialogovém okně Uložit jako typ vyberte položku Formát souborů Polygon (*.ply) a klikněte na tlačítko Možnosti.
 3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
  Volba Popis
  Formát souboru Zobrazuje vybraný formát souboru.
  Výstupní formát

  Binární

  Soubory jsou menší než soubory ASCII.

  ASCII

  Soubory jsou téměř všude podporovány.

  Jednotky

  Vyberte měrnou jednotku.

  Rozlišení Řídí výstupní rozlišení modelu.

  Hrubé nebo Jemné.

  Nastaví rozlišení na tolerance dané přednastavením OdchylkaÚhel.

  Vlastní

  Odchylka řídí teselaci celého dílu. Nižší hodnoty generují soubory s větší přesností dílu jako celku.

  Úhel řídí teselaci malých detailů. Nižší hodnoty generují soubory s vyšší přesností malých detailů, ale generování trvá delší dobu.

  V náhledu se dynamicky zobrazí přibližná teselace.

  Náhled před uložením souboru

  Zobrazí náhled modelu v grafické oblasti před uložením souboru. Zobrazí údaje Trojúhelníky (počet) a Velikost souboru v dialogovém okně Možnosti systému.

  Zahrnout barvy Zahrne barvy definované v nastaveních vzhledu modelu.
 4. Klepnutím na Uložit dokument exportujete.