Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC

Průvodce Export do AEC umožňuje připravit model SOLIDWORKS, abyste ho mohli naimportovat do softwaru AEC.

Tento průvodce vás provede určením hostitelské roviny modelu (založené na podlaze, na stropu či střeše nebo na stěně) a určením úrovně odstranění prvků. Před uložením správně natočeného a zjednodušeného souboru do formátu .rfa nebo .sat si své volby můžete zobrazit v grafické ploše. Výsledný soubor využívá referenční souřadnice, které zadáte v průvodci.

 1. Otevřete model, který chcete exportovat.
 2. Klikněte na možnost Export do AEC (panel Nástroje) nebo na možnost Nástroje > Export do AEC.
 3. Ve správci PropertyManager, v části Definovat hostitele:
  1. Zvolte typ hostitelské součásti: Součást založená na podlaze, Součást založená na stropu/střeše nebo Součást založená na stěně.
  2. Pomocí plovoucího stromu FeatureManageru vyberte hostitelskou referenční rovinu.
  3. Můžete také vybrat možnost Převrátit normálu a otočit výchozí orientaci os.
   Ve výchozím nastavení je výstupní souřadný systém pro:
   • součást založenou na stropu/střeše definován s osou +Z kolmou k rovině podlahy,
   • součást založenou na stěně definován s osou +Y kolmou k referenční rovině stěny.
  4. Vyberte na modelu referenční bod.
 4. Klepněte na .
 5. Na stránce Zadejte detaily exportu, v části Nastavit detaily cílového modelu, vyberte jednu z následujících možností a kliknutím na možnost Vytvořit náhled otevřete druhé grafické okno s náhledem množství detailů, které budou exportovány:
  • Vysoká

   Model se exportuje „jak je“ a nebudou odebrány žádné detaily.

   Náhled model zobrazí v orientaci očekávané pro produkty AEC.

  • Střední

   Jsou odebrány veškeré interní součásti a je odebrána geometrie interního řezu a převedena na objemové tělo. Jsou odebrána zaoblení a zkosení s poloměry menšími než jeden palec a jsou potlačeny otvory s průměrem menším než dva palce.

  • Nízká

   Jsou odebrány veškeré interní součásti a je odebrána geometrie interního řezu a převedena na objemové tělo. Zaoblení a zkosení s průměrem pod dva palce (5 cm) budou odstraněny. Díry s průměrem pod tři palce (7,62 cm) a vysunutí s celkovou hloubkou do tří palců (7,62 cm) budou potlačeny.

  • Vlastní

   Příkaz Vytvořit náhled není dostupný. Klepnutím na spustíte proces odstraňování prvků.

   Viz Defeature.

 6. Klepněte na .
 7. Pod položkou Uložit model jako vyberte některou možnost:
  • Produkty Revit (*.rfa)
  • ASIC (*.sat)
 8. Klikněte na Export a soubor uložte.