Import geometrie

Povrchy, těla, skici, křivky a grafické modely (jen u souborů CATIA CGR, STL, nebo VRML) ze souborů ACIS, CATIA CGR, IGES, Parasolid, Pro/Engineer, STEP, STL, VDAFS, nebo VRML můžete importovat do dokumentů dílů jako referenční geometrii.

Chcete-li importovat geometrii z jiné aplikace:

  1. V dokumentu dílu klepněte na ikonu Importovaná geometrie na panelu nástrojů Prvky nebo na nabídku Vložit > Prvky > Importované.
    Zobrazí se dialogové okno Otevřít.
  2. Najděte požadovaný soubor a klepněte na Otevřít.
    U souborů ACIS, IGES, STEP, STL, VDAFS, nebo VRML můžete klepnout na Možnosti a nastavit možnosti importu. Objeví se dialogové okno s možnostmi pro Pro/Engineer soubory.
    Importuje se jeden či více prvků a importované prvky jsou přidány do dílu. S pomocí souřadnic z importovaného soubory jsou prvky umístěny v příslušném vztahu k počátku.
    Při importu povrchů jako referenční geometrie je ignorována drátová geometrie a křivky.