Export dokumentů a nastavení možností

Při exportování dokumentu ze SOLIDWORKS lze nastavit možnosti pro různé typy souborů.

Chcete-li dokument SOLIDWORKS exportovat jako jiný typ souboru:

 1. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Plochu nebo povrch dílu v grafické ploše
  • Objemové tělo nebo povrchové tělo ze složky Objemová těla nebo Povrchová těla ve stromu FeatureManager
  • Součásti nějaké sestavy
  Pokud nevyberete žádné entity, exportuje se celý díl nebo sestava.
 2. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
 3. Nastavte Uložit jako typ a klepněte na Možnosti.
 4. Nastavte možnosti pro typ souboru.
  Při exportování dokumentů SOLIDWORKS do IGES, STL, ACIS, STEP, Parasolid, VRML a VDA můžete zvolit souřadný systém pro použití pod položkou Možnosti.
 5. Do pole Název souboru zadejte název. Přípona pro vybraný formát je automaticky přiřazena.
 6. Klikněte na možnost Uložit.
  Pokud exportujete sestavu, která obsahuje zjednodušené díly, zobrazí se dialogové okno Vyřešit zjednodušené díly. Před exportem sestavy vyřešte všechny zjednodušené díly.

  Pokud exportujete sestavu, která obsahuje skryté či potlačené díly, zobrazí se okno s dotazem, zda chcete tyto díly vyřešit. Pokud tyto díly chcete exportovat, musíte je vyřešit.

  Pokud vyberete jakékoli plochy, povrchy, objemová těla nebo povrchová těla dílu, zobrazí se dialogové okno Export s dotazem, zda chcete exportovat jen vybrané objekty. Klepnutím na možnost Vybrané plochy exportujte jen vybrané plochy, klepnutím na možnost Vybraná těla jen vybraná těla a klepnutím na možnost Všechna těla všechna objemová těla.