SOLIDWORKS 3D Interconnect

Software 3D Interconnect nahrazuje aktuální funkce převodu SOLIDWORKS novou technologií a pracovními postupy pro práci s nativními daty CAD jiných výrobců v SOLIDWORKS 2017.

Můžete:
  • Vložit proprietární data CAD přímo do sestavy SOLIDWORKS bez převedení na soubor SOLIDWORKS.
  • Otevřít proprietární formát 3D CAD v softwaru SOLIDWORKS s jeho asociativním propojením na původní díl.
  • Aktualizovat změny v souboru SOLIDWORKS, když aktualizujete proprietární data CAD ve zdrojové aplikaci pomocí zachování všech návazných prvků vytvořených v SOLIDWORKS.
  • Přerušit propojení vloženého dílu s původním souborem dílu.
Software 3D Interconnect podporuje následující formáty a jejich verze:
Formáty Formáty souborů Formát Verze
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R1 – 2020 1.0
Autodesk® Inventor

.ipt (V6 – V2021)

.iam (V11 – V2021)

V6 – 2021
CATIA® V5 .CATPart, .CATProduct V5 R8 až V5-6 R2020
DXF™/ DWG™ .dxf, .dwg 2.5 – 2021
IFC .ifc, .ifczip IFC 2x3, IFC 4
IGES .igs, .iges Až do 5.3
JT .jt JT 10, 10.2, 10.3 a 10.5
PTC® .prt, .prt.*, .asm, .asm.* Určeno pro: Pro/ENGINEER® 16 – Creo 6.0
Solid Edge® .par, .asm, .psm V18 – SE 2020
STEP .stp, .step AP203, AP214, AP242
Software NX™ .prt 11 – NX 1899
Licence CATIA® V5-SOLIDWORKS Translator je k dispozici s licencí SOLIDWORKS Premium.