Úprava importovaných prvků

Importovaný prvek můžete nahradit geometrií z nového souboru.

Chcete-li upravit prvek vytvořený z importovaného dokumentu:

 1. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem myši na prvek vytvořený z importovaného dokumentu a vyberte Upravit prvek.
  Zobrazí se dialogové okno Otevřít.
 2. V seznamu Soubory typu vyberte požadovaný formát.
 3. Vyhledejte a vyberte požadovaný soubor k importu.
  V poli Název souboru se zobrazí jeho název.
 4. Pokud chcete, zaškrtněte políčko Sestavit hrany a plochy. Dojde k následujícímu:
  • Závislosti starých ploch a hran ve starém těle, například skici nebo prvky, se rozšíří na nové plochy a hrany v novém těle.
  • Tak se zajistí, že po otevření souboru s importovanými prvky dosáhnete správných výsledků.
 5. Klepněte na Otevřít.
  Importované tělo bude nahrazeno jen tehdy, jestliže je možné data v novém dokumentu úspěšně sešít do těla. Povrchový prvek bude nahrazen prvním povrchovým prvkem v novém dokumentu a další povrchy v novém souboru budou přidány k modelu.
  Upravovat můžete jen prvky, které byly vytvořeny ze souboru ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS nebo VRML.
Pokud jste k importovanému tělu přidali prvky předtím, než jste zvolili Upravit prvek, pokusí se systém SOLIDWORKS pokud možno tyto prvky obnovit.

Například tento soubor STEP obsahuje importovaný prvek. Do importovaného těla zřejmě budete muset přidat prvek.

 1. Vyberte spodní plochu importovaného těla.

 2. Klepněte na Zkosení .

  Zobrazí se PropertyManager Zkosení.

 3. Pod volbou Parametry zkosení proveďte potřebná nastavení a klepněte na tlačítko OK .
  Nyní importované tělo na spodní ploše vykazuje dodatečný prvek zkosení.

 4. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem myši na Imported1 a vyberte možnost Upravit prvek.
  Zobrazí se okno s varováním, že tento prvek je součástí vztahu rodiče/potomka nebo že na něj existuje odkaz.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se dialogové okno Otevřít.

 6. Vyberte požadovaný soubor a klepněte na položku Otevřít.

  Soubor STEP se otevře s importovaným tělem. Prvek zkosení, který jste k importovanému tělu přidali, bude obnoven. Tento prvek, který jste k importovanému tělu přidali před zvolením Upravit prvek, jste nemuseli obnovovat.