Import optických vlastností

Software SOLIDWORKS analyzuje vstupní barvy a při jejich přiřazování k novému dílu nebo sestavě SOLIDWORKS je kombinuje. To snižuje počet optických vlastností vytvářených při importu souborů se vzhledy a šetří čas při nahrávání importovaných modelů.

Výsledky analýzy jsou následující:

  • Jestliže importovaný soubor obsahuje stejné definice barev pro všechny plochy na jednom těle, vytvoří software pro celé tělo jeden vzhled.
  • Jestliže soubor obsahuje stejné definice barev pro všechna těla v dílu, vytvoří software pro celý díl jeden vzhled.
  • Jestliže importovaná sestava obsahuje stejné definice barev pro všechny součásti sestavy, vytvoří software pro celou sestavu jeden vzhled.

Barvy definované na prvcích v importovaném souboru zůstanou ve finálním modelu zachovány.