Vytváření vícebodových splajnů

Splajny mohou mít dva nebo více bodů.

Návod na vytvoření splajnů s více body:

 1. Klepněte na tlačítko Splajn Tool_Spline_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Splajn.
  Ukazatel změní tvar na .
 2. Klepnutím umístěte první bod a přetáhněte první část.
 3. Klepněte na další bod a přetáhněte druhou část.
 4. Zopakujte tento postup pro každou část, pak poklepejte, když je splajn hotový.
  spline_2D.gif
  Zobrazí se PropertyManager Splajn.
  Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny ovladače splajnů. Chcete-li ovladače splajnů skrýt nebo zobrazit, klepněte na tlačítko Zobrazit ovladače splajnu Tool_Show_Spline_Handles_Spline_Tools.gif (panel nástrojů pro splajny) nebo na položku Nástroje > Nástroje pro splajny > Zobrazit ovladače splajnu.
 5. Klepněte na PM_OK.gif.