Biblioteka projektu

Biblioteka projektu zawiera foldery wypełniane elementami wielokrotnego użycia, takimi jak adnotacje, złożenia oraz narzędzia formowania.

Biblioteka projektu steruje wszystkimi funkcjami operacji z biblioteki, w tym:
  • Wyświetlanie operacji z biblioteki oraz podfolderów zawierających operacje z biblioteki.
  • Podglądy części z operacją z biblioteki.
  • Wstawianie operacji z biblioteki na ścianie części lub na płaszczyźnie w obszarze graficznym.

Folder Biblioteki projektu jest zlokalizowany na dysku w folderze katalog_instalacyjny\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS_version\design library.