Lokalizacja

Aby utworzyć operację z biblioteki bez odniesień, należy utworzyć operację z biblioteki bez wymiarów ani relacji w stosunku do części bazowej.

Zamiast używania odniesień aby pozycjonować operację z biblioteki na modelu, możemy edytować szkic operacji z biblioteki i pozycjonować ten szkic względem modelu.