Odniesienia

Odniesienia tworzą wymiary używane dla pozycjonowania operacji z biblioteki (*.sldlfp) na modelu (*.sldprt).

Aby utworzyć operację z biblioteki, która zawiera odniesienia, musimy zwymiarować operację z biblioteki w stosunku do części bazowej na której ją utworzymy.

Operacje z biblioteki posiadające odniesienia do ścian, takie jak zaokrąglenia, nie wymagają wymiarów orientacyjnych.

Możemy również utworzyć odniesienia używając relacji. Na przykład jeżeli wyrównamy środek łuku poziomo, pionowo lub wspólnie z początkiem układu współrzędnych szkicu, utworzone zostanie odniesienie.