Složky síly posunutí a reakční síly

UX Posun ve směru X vybraného referenčního souřadného systému
UY Posun ve směru Y vybraného referenčního souřadného systému
UZ Posun ve směru Z vybraného referenčního souřadného systému
URES Výsledné posunutí
RFX Reakční síla ve směru X vybraného referenčního souřadného systému
RFY Reakční síla ve směru Y vybraného referenčního souřadného systému
RFZ Reakční síla ve směru Z vybraného referenčního souřadného systému
RFRES Výsledná reakční síla

Další součásti pro skořepinu, nosník a kombinovanou síť:

RX Otočení ve směru X vybraného referenčního souřadného systému
RY Otočení ve směru Y vybraného referenčního souřadného systému
RZ Otočení ve směru Z vybraného referenčního souřadného systému
RMX Reakční moment ve směru X vybraného referenčního souřadného systému
RMY Reakční moment ve směru Y vybraného referenčního souřadného systému
RMZ Reakční moment ve směru Z vybraného referenčního souřadného systému
RMRES Výsledný reakční moment