Složky namáhání

EPSX Normálové namáhání X
EPSY Normálové namáhání Y
EPSZ Normálové namáhání Z
GMXY Namáhání smykem ve směru Y v rovině YZ
GMXZ Namáhání smykem ve směru Z v rovině YZ
GMYZ Namáhání smykem ve směru Z v rovině XZ
ESTRN Ekvivalentní zatížení
SEDENS Hustota přetvárné energie
ENERGY Celková přetvárná energie
E1 Normálové namáhání ve směru první osy
E2 Normálové namáhání ve směru druhé osy
E3 Normálové namáhání ve směru třetí osy

Ekvivalentní deformace (ESTRN)

ESTRN=2 [(ε12)/3](1/2)

kde:

ε1 = 0.5 [(EPSX - ε*)2 + (EPSY - ε*)2 + (EPSZ - ε*)2]

ε2 = [(GMXY)2 + (GMXZ)2 + (GMYZ)2] / 4

ε* = (EPSX + EPSY + EPSZ) / 3

ENERGY

Celková deformační energie = ∑ [( SX * EPSX + SY * EPSY + SZ * EPSZ + TXY * GMXY + TXZ * GMXZ + TYZ * GMYZ) * Vol(i) * W(i) /2] pro i=1 , N int

N int jsou integrační body (neboli Gaussovy body), W(i) je vážená konstanta v integračním bodě i a

(SX = X pro normální napětí, SY = Y pro normální napětí, SZ = Z pro normální napětí, TXY = smyk ve směru osy Y v rovině YZ, TXZ = smyk ve směru osy Z v rovině YZ, TYZ = smyk ve směru osy Z v rovině XZ)

Hustota deformační energie (SEDENS)

SEDENS = Celková deformační energie / objem, objem = ∑ [ Vol(i) * W(i)] , i =1, N int.