Úhlové kóty

Úhlové kóty zahrnují kóty mezi:
  • Třemi body
  • Dvěmi čárami
Tyto kóty byly vytvořeny výběrem dvou naskicovaných čar a následným výběrem jiného umístění pro každou kótu.
ANGDIM1.gif ANGDIM2.gif
ANGDIM3.gif ANGDIM4.gif