Formátování kót v dílech a skicách

Můžete změnit vzhled kót v dílech a skicách.

Barvy a závorky Barvy pro různé typy kót můžete specifikovat v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy a volbou Automaticky přidat závorky v části Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty .
Šipky Jsou-li vybrány kóty, na jejich šipkách se objeví kruhové ovladače. Klepnete-li na ovladač na hrotu šipky (jsou-li zde šipky dvě, na straně nezáleží), šipky se otočí dovnitř nebo ven.
Skrýt a zobrazit čáry Chcete-li skrýt kótovací čáru nebo vynášecí čáru, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Skrýt kótovací čáru nebo Skrýt vynášecí čáru. Pokud chcete skryté čáry zobrazit, klepněte pravým tlačítkem myši na kótu nebo viditelnou čáru a vyberte Zobrazit kótovací čáry nebo Zobrazit vynášecí čáry.
dim_ext_lines.gif
Zobrazení lineární, jako průměr nebo jako poloměr Kótu lze změnit na průměr, poloměr nebo lineární zobrazení. Na obrazovce klepněte pravým tlačítkem myši na kótu průměru nebo poloměru nebo na lineární kótu a vyberte možnost Možnosti zobrazení. Vyberte:
display_as_diameter.gif display_as_radius.gif
Zobrazit jako průměr. Tento příklad je zobrazen bez druhé šipky. Chcete-li zobrazit obě šipky, klepněte na Použít druhou šipku dokumentu. Zobrazit jako poloměr
display_as_linear.gif
Zobrazit jako lineární. Nastaví kótu na lineární styl (jen pro kóty průměru).
Tyto možnosti lze vybrat pouze při prvním vytvoření kót. Pokud kótu později upravíte, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Možnosti zobrazení. Poté vyberte jednu z možností uvedených výše.