Vytváření kót mezi dvěma body

Horizontální, vertikální, nebo lineární kótu můžete umístit mezi dva body skici, koncové body části skici, nebo vrcholy modelu. Počátek modelu lze také použít jako bod.

Vyberte dva body, potom kolem nich posouvejte ukazatel a zkontrolujte náhled kóty.

Postup pro vytvoření kóty mezi dvěma body:

  1. Klepněte na možnost Inteligentní kóta Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vztahy) nebo na Nástroje > Kóty > Inteligentní.
  2. Klepněte na jeden bod.
  3. Klepněte na další.
  4. Přesuňte ukazatel a kótu zkontrolujte.
  5. Nastavte hodnotu v poli Změnit a klepněte na button_Save_Modify.gif.
  6. Klepnutím požadovanou kótu umístěte.