Import dokumentů

Chcete-li importovat soubor z jiné aplikace:

 1. Klepněte na Otevřít nebo Soubor > Otevřít.
 2. V dialogovém okně vyberte formát v nastavení Soubory typu (například DWG (*.dwg), IGES (*.igs, *.iges), STL (*.stl) atd.).
 3. Pro soubory s možnostmi importu klepněte na Možnosti. V dialogovém okně Možnosti importu zadejte možnosti a potom klepněte na OK.
 4. Najděte soubor a klepněte na Otevřít.
  Vybraný soubor se otevře.
  • Pokud importujete soubor .dxf nebo .dwg, zobrazí se průvodce importem DXF/DWG.
   Kromě importu do dokumentu dílu a výkresu můžete soubor importovat také do listu v nativním formátu (jen pro čtení).
  • Pokud soubor obsahuje povrchy, budou načítány následovně:
   • Jestliže jde o skryté povrchy, jsou importovány a přidány do stromu FeatureManager jako povrchové prvky.
   • Pokud se podaří sešít povrchy do těla, zobrazí se toto tělo jako prvek základu (pojmenovaný Imported1) v souboru nového dílu. K tomuto základnímu prvku můžete přidat prvky (jako například výstupky, řezy atd.), ale tento základní prvek není možné upravit.
   • Pokud povrchy představují více uzavřených objemů, je pro každý uzavřený objem vytvořen jeden díl. Také se vytvoří soubor sestavy, který obsahuje importované díly v relativní poloze k počátku sestavy, podle toho, jak jsou tyto povrchy definované v importovaném souboru. V případě souboru ACIS, jestliže importovaný soubor ACIS obsahuje jen povrchy, budou nezávisle na možnostech importu, které zvolíte, vytvořeny jen povrchy, i kdyby představovaly více uzavřených objemů Pokud se soubor ACIS skládá z údajů o více objemových tělech, budou vytvořeny díly nebo povrchy v závislosti na tom, jaké možnosti importu zvolíte.
   • Pokud se nepodaří povrchy sešít, budou povrchy v souboru nového dílu seskupeny do jednoho či více povrchových prvků (pojmenovaných Povrch-importovaný1, 2 atd.).