Obecné možnosti importu

Chcete-li nastavit obecné možnosti importu:

 1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
 2. V dialogovém okně nastavte Soubory typu na jednu z následujících možností a klikněte na Možnosti.
  • IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • SLDXML (*.sldxml)
 3. Vyberte z níže popsaných možností, klepněte na OK a vraťte se do dialogového okna Otevřít.
  Volba Popis
  Entity těl/povrchů

  Pokusit se vytvořit objem(y)

  Mapování B-Rep. Pokusí se importovat model přímým mapováním topologií pomocí dat BREP (boundary representation). Obecně vzato je tento režim rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů. Pokud zvolíte možnost Pokusit se formovat tělo(a), ale nezvolíte možnost Mapování B-REP, program SOLIDWORKS se pokusí spojit povrchy do těl.

  Sešít povrch(y)

  Importuje jako povrchy a pokusí se tyto povrchy sešít.

  Nesešívat

  Importuje jako povrchy a zabrání jejich sešívání.

  Sloučit entity (Inventor Part, SAT, STEP, IGES nebo SLDXML)

  Slouží k zachování rozdělovacích křivek (nadbytečné geometrie) a pro tvarování objemu, když jsou vybrány možnosti Sešít plochy nebo Nesešívat.

  Volné body/entity křivek

  Importovat jako skicu(y)

  Importuje data jako údaje 2D a 3D skic. Doporučujeme při importu volných křivek. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici. 2D a 3D křivky se importují jako 3D skici.

  Importovat jako 3D křivky

  Importuje data jako data 3D křivky. 2D a 3D křivky se importují jako křivky. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici.

  Importovat více těl jako díly (pouze IGES, STEP, UG a ACIS). Importuje vícetělový díl jako samostatné dokumenty dílu v dokumentu sestavy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, vícetělový díl bude importován jako dokument dílu s více těly.
  Provést úplnou kontrolu entit a opravit chyby Zkontroluje a opraví chyby. Výkon importu je pomalejší, protože program provádí kontrolu a (je-li možné) opravu prvků modelu.
  Automaticky spustit Diagnostiku importu (oprava) Diagnostika importu se automaticky spustí během importování souboru. Pokud je výběr této možnosti zrušen, zobrazí se výzva při každém importu, zda chcete spustit Diagnostiku importu.
  Upravit toleranci křivky Upraví toleranci při importu modelů s velmi malými entitami (nejmenší hodnoty řádově 1,0 e-6 až 1,0 e-7 metru). Pokud je výběr této možnosti zrušen, používá aplikace SOLIDWORKS interní nastavení tolerance, které je pro řádný import a zobrazení těchto malých modelů příliš velké. V tomto poli zadejte toleranci.
  Jednotka Nastaví jednotky míry pro importovaný soubor.

  Jednotka určená souborem

  Použije jednotky importovaného souboru.

  Jednotka určená šablonou dokumentu

  Použijte jednotky určené v souborech šablon SOLIDWORKS v části Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Výchozí šablony.

  IGES

  Zobrazit hladiny IGES

  Zobrazí dialogové okno IGES import – povrchy, křivky a úrovně, pokud soubor IGES obsahuje křivky nebo různé úrovně (či hladiny).

  STEP

  Mapovat konfigurační data

  Importuje konfigurační data souboru STEP plus geometrická data. Zrušte výběr této funkce, pokud chcete importovat pouze geometrická data.

 4. Vyberte soubor, který má být otevřen a poté klepnutím na možnost Otevřít tento soubor naimportujte jako dokument SOLIDWORKS.