Soubory Step (*.step)

Překladač STEP podporuje import a export barev křivek, ploch a těl ze souborů STEP AP214. Standard STEP AP203 nemá žádnou implementaci barev.

Importovat

Překladač STEP importuje:
  • Soubory STEP jako dokumenty dílů nebo sestav SOLIDWORKS.
  • Geometrii těl, barvy křivek, ploch a těl a topologické informace ze souboru AP214 STEP.
  • Drátovou geometrii ze souborů STEP AP203 a AP214.
  • Konfigurační data STEP. Máte možnost importovat tato data zaškrtnutím pole Mapovat konfigurační data pod volbou STEP v dialogovém okně Možnosti importu.

Exportovat

  • Překladač STEP exportuje dokumenty dílů či sestav SOLIDWORKS jako soubory STEP.
  • Pro export můžete vybrat jen určité díly nebo podsestavy ze stromu sestavy, čímž omezíte export jen na ně. Pokud vyberete podsestavu, automaticky se vyberou i všechny její součásti. Pokud vyberete součást, vyberou se částečně i její předci, aby se zachovala struktura sestavy.
  • Aplikace SOLIDWORKS podporuje export jednotek délky dokumentu dílu nebo sestavy do souboru STEP AP203 nebo AP214.
  • Možnosti exportu můžete nastavit v dialogovém okně Možnosti exportu STEP.