Soubory Mechanical Desktop

Překladač MDT importuje informace o dílech a sestavách ze souborů Mechanical Desktop® (MDT) jako dokumenty dílů a sestav SOLIDWORKS.

Pokud chcete použít překladač MDT, musíte mít na svém počítači nainstalovánu aplikaci MDT, nemusí však běžet. Překladač MDT je zabudován do Průvodce importem DXF/DWG.

Pokud importujete velké sestavy z MDT, společnost SOLIDWORKS doporučuje tento postup:

 • Před importem souboru do aplikace SOLIDWORKS spusťte Mechanical Desktop a otevřete soubor MDT v aplikaci MDT.
 • Nastavte cestu k dočasným souborům MDT na disk, kde je dostatek místa (minimálně 1 GB).
 • Zvyšte velikost odkládacího souboru na příslušné limity. To se týká zejména systémů se slabší konfigurací.

Soubory MDT mohou obsahovat kombinaci souborů dílů, sestav a výkresů. Překladač MDT nabízí různé možnosti konverze, v závislosti na obsahu souboru MDT. Překladač MDT podporuje import vztahů sestav MDT.

Překladač MDT podporuje při importu následující položky:

 • Velké soubory sestav MDT, přesahující velikost 130 MB, podle složitosti dat.
 • Všechny typy vazeb, včetně vazeb mezi body a mezi čárami.
 • Kombinované prvky MDT, které jsou někdy označované jako tělesa nástroje.
 • Prvky závitových děr MDT (popis kosmetického závitu).
 • Konfigurační tabulky MDT (konfigurační tabulky proměnných – listy globálních proměnných).
 • Pracovní prvky MDT (pracovní roviny, pracovní osy a pracovní body).
 • Prvky polí MDT, které tvoří několik rozpojených těl.
Pokud jste na tomto počítači používali AutoCAD, otevřete nejdříve Mechanical Desktop a teprve poté otevřete soubor MDT v SOLIDWORKS, aby software SOLIDWORKS soubor rozpoznal jako soubor MDT a ne soubor AutoCAD.

Import souborů MDT

Chcete-li otevřít soubor MDT:

 1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
 2. V dialogovém okně nastavte Soubory typu na soubory DXF (*.dxf) nebo DWG (*.dwg), vyhledejte soubor a klepněte na Otevřít.
 3. V Průvodci importem DXF/DWG vyberte Importovat data MDT ze souboru (importuje jako díly, sestavy a/nebo výkresy) a potom klepněte na Další.
  Pokud nemáte nainstalovanou aplikaci Mechanical Desktop, možnost pro import souborů MDT není k dispozici.
 4. V okně Nastavení dokumentu vyberte možnosti pro záložky Modelurozvržení a poté klepněte na Dokončit.