Soubory VRML (*.wrl)

Soubory VRML dokážou zobrazovat 3D grafiku po internetu.

Importovat

Překladač VRML importuje všechny soubory VRML jako dokumenty dílů SOLIDWORKS. Soubory sestav SOLIDWORKS, které exportujete jako soubory VRML, se importují do SOLIDWORKS jako dokumenty dílů. Překladač VRML se pokouší sešít polygony VRML do jednoho těla. V importovaném souboru nejsou žádné obrysové povrchy; všechny povrchy jsou rovinné. Tato možnost importu je zamýšlena jako poslední východisko pro importování dat do SOLIDWORKS. V mnoha případech (zejména u složitých modelů) není možné sešít data do použitelného těla a hodí se jen k prohlížení.

Soubory VRML můžete importovat jako grafická data, těla nebo povrchy. Když importujete soubory VRML jako grafická data, můžete zaškrtnout pole Importovat informace o texturách, a importovat tak případné informace o texturách.

Exportovat

Překladač VRML exportuje dokumenty dílů či sestav SOLIDWORKS jako soubory VRML. Když exportujete ve formě souboru VRML, zohledňuje aplikace SOLIDWORKS možnost Zobrazit > Zobrazení > Pohledový řez . Pokud je zapnutá možnost Pohledový řez,, exportuje se do souboru VRML jen viditelná geometrie. Tím se export v tomto formátu liší od způsobu, jakým se software chová, když ukládáte dokumenty jako soubory IGES, STEP, Parasolid, nebo ACIS. Když exportujete dokumenty SOLIDWORKS jako soubory VRML, můžete si vybrat, zda exportujete do verze VRML 1.0, nebo VRML 2.0 (VRML 97).