Možnosti exportu 3DPDF

S použitím nabídky Možnosti systému – 3DPDF určíte přesnost výstupního souboru.

Pro nastavení možností exportu 3DPDF klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Export > 3DPDF.

Přesnost

Maximum Bezztrátová komprese (dá se očekávat velmi velký soubor).
Vysoká Mírně ztrátová komprese (dá se očekávat velký soubor).
Střední Středně ztrátová komprese (dá se očekávat soubor střední velikosti).
Nízký Vysoce ztrátová komprese (dá se očekávat menší soubor).

Možnosti

Použít ztrátovou kompresi pro mozaikování

Použije ztrátovou kompresi na polygony modelu.

Další informace viz Ztrátová komprese.