eDrawings

V eDrawings® můžete zobrazit a animovat modely a výkresy a vytvářet dokumenty, které lze snadno odeslat ostatním.

Prohlížeč eDrawings se instaluje automaticky se softwarem SOLIDWORKS. S použitím prohlížeče eDrawings můžete provádět měření a přidávat popisy souborů.

Nejlepší metodou je distribuovat výkresy a soubory sestav ve formátu eDrawings, který vždy vyžaduje aktualizaci, pokud jsou odkazované díly změněny. Pokud to není možné, budete muset znova distribuovat aktualizované výkresy a sestavy SOLIDWORKS po každé změně odkazovaných dílů.
Je-li povolen režim Nastavení velkých sestav, pohledy SHO/SHV vysoké kvality ve výkresech sestav nebudou v publikovaném souboru eDrawings (.edrw) obsahovat stínovaná data. Jsou-li všechny pohledy ve výkresu vysoké kvality, v souboru eDrawings nejsou obsažena žádná stínovaná data a výkres nelze v eDrawings animovat.

eDrawings Professional

S použitím eDrawings Professional můžete ukládat soubory jako webové soubory HTML, které lze zobrazit v podporovaných prohlížečích.

Pro další informace klikněte na Nápověda > Nápověda eDrawings v eDrawings nebo navštivte webovou stránku https://www.edrawingsviewer.com/.