Soubory Adobe Portable Document Format (*.pdf)

Dokumenty dílu, sestavy a výkresu SOLIDWORKS je možné exportovat jako soubory Adobe® PDF (Portable Document Format) a dokumenty dílu a sestavy jako 3D PDF .

K otevření souborů PDF používejte nejnovější verzi aplikace Adobe Acrobat Reader. Aktualizovanou kopii aplikace Adobe Reader si můžete stáhnout na webu http://www.adobe.com.

Pokud chcete uložit dokumenty obsahující jiné znaky než anglické do souborů PDF, musíte mít na svém počítači nainstalovaný typ písma Arial Unicode MS.

Máte následující možnosti:

 • Otevřít soubor 3D PDF v programu Adobe Acrobat Reader a upravit obrázek modelu.
 • Otevřít soubor 3D PDF v programu Adobe Acrobat Professional.

Export do souboru PDF

Chcete-li dokument SOLIDWORKS exportovat jako soubor PDF:

 1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
 2. V dialogovém okně vyberte Adobe Portable Document Format (*.pdf) v poli Uložit jako typ.
 3. Klepněte na Možnosti a zvolte možnosti exportu PDF, zvolte nebo zrušte výběr možností a poté klepněte na OK.
 4. Do pole Název souboru zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

  Pro dokumenty výkresů je formát PDF omezen na velikost listu 200 palců (508 cm) na šířku a výšku. Pokud dokument výkresu překročí tuto velikost, je zobrazeno upozornění a tyto listy nejsou zahrnuty do souboru PDF.

  Pokud uložíte dokument výkresu jako soubor PDF a výkres obsahuje jiné znaky než jen znaky anglické abecedy (non-ASCII), musí být k vykreslení těchto znaků k dispozici příslušná písma. Pokud není specifikované písmo v počítači nainstalováno nebo pokud nepodporuje piktogramy znaků Unicode, bude použito písmo Arial Unicode MS. Pokud chybí i písmo Arial Unicode MS, pak se znaky nevykreslí.

  Písmo Arial Unicode MS není součástí softwaru Microsoft® Office® 2016. Chcete-li nainstalovat písmo Arial Unicode MS, nainstalujte jak software Microsoft® Office® Professional Plus 2013 (minimální instalace pouze s povolenými Mezinárodními volbami), tak software Microsoft® Office® (2016 nebo novější).

Export do souboru 3D PDF

Návod na export dílu nebo sestavy SOLIDWORKS jako souboru 3D PDF:

 1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
 2. V dialogovém okně vyberte Adobe Portable Document Format (*.pdf) v poli Uložit jako typ.
 3. Vyberte Uložit jako 3D PDF, ověřte název souboru a klepněte na Uložit.

Možnosti exportu PDF

Při exportu dokumentů do formátu PDF je možné určit možnosti exportu.

Znaky vytvořené pomocí externího editoru znaků se ve výsledném PDF nezobrazí.

Přístup k možnostem exportu PDF:

 1. V dokumentu SOLIDWORKS klikněte na Soubor > Uložit jako.
 2. V poli Uložit jako typ vyberte Adobe Portable Document Format (*.pdf).
 3. Klepněte na Možnosti.
 4. Nastavte možnosti, jak je popsáno níže, a klepněte na OK.
  Volba Popis
  Exportovat barevný soubor PDF  
  Vložit typy písma Definice typu písma budou zahrnuty do dokumentu, což zvětší velikost souboru, ale bude zaručeno, že typy písma budou zobrazeny tak jako v původním dokumentu.
  Čáry vysoké kvality Jen pro výkresy. Vektorové čáry jsou rýsovány s dvojitou přesností pro nejlepší kvalitu. Tímto se zvětšuje velikost souboru a zvyšuje doba na uložení souboru.
  DPI stínované/konceptové geometrie Jen pro výkresy. Ovládá počet bodů na palec. Vyšší hodnota zlepší kvalitu, zvětší velikost souboru a zvýší dobu na uložení souboru.
  Zaostřené OLE/DPI  
  Stínované hrany vysoké kvality Jen pro výkresy. Hrany stínovaných pohledů jsou nakresleny pomocí vektorů místo rastrů. Zvyšuje dobu na uložení souboru.
  Vytisknout záhlaví/zápatí Tato možnost použije záhlaví a zápatí definované v nabídce Soubor, Tisk, Záhlaví/zápatí.
  Použít zadané tloušťky čar tiskárny (Soubor, Tisk, Tloušťky čar) Pokud je výběr této možnosti zrušen, použijí se výchozí tloušťky čar tiskárny.
  Zahrnout hladiny nastavené jako netištěné Jen pro výkresy. Zahrne vrstvy, které jsou nastaveny na nevytištění při uložení výkresu ve formátu PDF.
  Zahrnout záložky Jen pro výkresy. Zahrne záložky, když uložíte výkres ve formátu PDF.