Soubory programu Adobe Photoshop (*.psd)

Můžete importovat soubory Adobe®Photoshop® (.psd) a uložit data SOLIDWORKS (skici, díly, sestavy a výkresy) jako soubory Adobe Photoshop. Data softwary SOLIDWORKS uložená jako soubory Adobe Portable Document Format (.pdf) lze také otevřít v programu Photoshop.

  1. Chcete-li importovat soubor aplikace Photoshop, klepněte na ikonu Otevřít (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Soubor > Otevřít a nastavte možnost Soubory typu na Soubory Adobe Photoshop (*.psd).
  2. Návod na uložení dat SOLIDWORKS jako soubory Photoshop:
    1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako a nastavte možnost Soubory typu na Soubory Adobe Photoshop (*.psd).
    2. Klepněte na Možnosti. Viz Možnosti exportu TIFF, Photoshop a JPEG.

    Jednohladinové a vícehladinové obrázky Photoshop jsou importovány jako obrázky skici SOLIDWORKS. U vícehladinových souborů Photoshop vyberte importované hladiny, jež budou sloučeny do jednoho obrázku.

    Soubory Photoshop lze používat jako obrázková pozadí v systému SOLIDWORKS. Typy souboru Photoshop jsou k dispozici v nabídce Nálepky pro obrázky a masky a v nabídce Materiály.