Soubory IDF

Pomocí nástroje CircuitWorks Lite můžete importovat soubory desek plošných spojů ve formátu Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) a vytvářet pevné modely desek plošných spojů a jejich součástí. Výsledný model se skládá z desky a jednotlivých součástek v podobě vysunutých prvků.

Pokud máte plnou verzi programu SOLIDWORKS Premium, použijte k importování souborů IDF plnou verzi CircuitWorks. Podrobné informace najdete v nápovědě CircuitWorks
 • Každý soubor IDF má dvě části: soubor desky a soubor knihovny, například .emn a .emp. Další možné kombinace jsou .brd/.lib, .brd/.pro, .bdf/.ldf a .idb/.idl. Systém vyhledá soubor knihovny se stejným názvem a příponou, která odpovídá souboru desky. Pokud nenajde soubor knihovny, vyzve vás, abyste jej zkusili vyhledat sami.

 • Název každého vysunutého prvku ve stromu FeatureManager je odvozen od názvu konkrétní součásti.
 • Součásti stejného typu se zobrazí stejnou barvou.
 • Pokud není v souboru IDF nadefinována tloušťka desky, systém vyzve k zadání hodnoty a jednotek.

Import souborů IDF:

 1. Klikněte na položku Otevřít nebo Soubor > Otevřít.
 2. V dialogovém okně v položce Soubory typu vyberte hodnotu IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb).
 3. Chcete-li vybrat jednotlivé možnosti, klepněte na položku Možnosti, proveďte výběr a poté klepněte na OK.
 4. Vyberte soubor, který má být otevřen a poté klepnutím na možnost Otevřít tento soubor naimportujte jako dokument SOLIDWORKS.
  Průběh a počet naimportovaných součástí se zobrazuje ve stavovém řádku.

Možnosti importu IDF

Když importujete soubory s nákresy plošných spojů ve formátu IDF (Intermediate Data Format) pomocí CircuitWorks Lite, můžete nastavit potřebné možnosti importu.

Postup nastavení možností importu souborů IDF:

 1. Klepněte na Otevřít nebo Soubor > Otevřít.
 2. V dialogovém okně v položce Soubory typu vyberte hodnotu IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb) a klepněte na Možnosti.
  Zobrazí se dialogové okno Možnosti exportu s vybranou položkou IDF na kartě Formát souboru.
 3. Vyberte jednu z následujících možností:
  Volba Popis
  Přidat díry vrtané do desky Pokud byly v desce s plošnými spoji vyvrtány díry, zobrazí se v daném dílu SOLIDWORKS.
  Převrátit součásti na spodní straně V případech, kdy by při importu mohlo dojít k nesprávnému otočení součástí, kompenzuje tato volba nesprávné umístění a umožní vám správně umístit prvky součásti.
 4. Klepnutím na OK se vrátíte do dialogového okna Otevřít.
 5. Vyberte soubor, který má být otevřen a poté klepnutím na možnost Otevřít tento soubor naimportujte jako dokument SOLIDWORKS.