Ukládání souborů SOLIDWORKS ve formátu PNG

Soubory SOLIDWORKS je možné ukládat ve formátu *.png.

Ukládání souborů SOLIDWORKS ve formátu PNG:
 1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
 2. V nabídce Uložit jako typ vyberte možnost Portable Network Graphics (*.png).
 3. Volitelné: Do pole Popis zadejte popis souboru.
 4. Volitelné: Klikněte na možnost Po uložení zobrazit PNG.
 5. Volitelné: V nabídce Možnosti vyberte možnosti výstupu a proveďte následující:
  1. Vyberte možnost TIF/PSD/JPG/PNG.
  2. V nabídce Výstupní formát vyberte nastavení Typ obrázku, Odstranit pozadí a další možnosti.
  3. V nabídce Tisk možností digitalizace nastavte rozlišení DPI a Velikost papíru.
  4. Klepněte na tlačítko OK.