Soubory XPS (XML paper specification)

Můžete vytvářet soubory XPS (XML Paper Specification) a otvírat je v aplikaci eDrawings Viewer nebo Prohlížeči XPS..

Překladač XPS je doplňkovým modulem softwaru SOLIDWORKS. V dialogovém okně Doplňkový modul výběrem možnosti Ovladač SOLIDWORKS XPS přidáte formát XPS v dialogovém okně Uložit jako.

Prohlížeč XPS je dostupný od Microsoftu. Informace o prohlížeči XPS najdete v části https://support.microsoft.com.

Postup uložení souborů ve formátu XPS:

  1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
  2. V poli Uložit jako typ vyberte:
    • Specifikace dokumentu Microsoft XML (*.eprtx). Dokumenty dílů.
    • Specifikace dokumentu Microsoft XML (*.easmx). Dokumenty sestav.
    • Specifikace dokumentu Microsoft XML (*.edrwx). Dokumenty výkresů.
  3. Zadejte název souboru a klepněte na Uložit.