Možnosti exportu TIFF, Photoshop a JPEG

Možnosti exportu můžete nastavit při exportu dokumentů SOLIDWORKS jako soubory TIFF, Adobe® Photoshop® nebo JPEG.

Návod na nastavení možností exportu:

 1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
 2. U možnosti Uložit jako typ vyberte položku Tif (*.tif), Adobe Photoshop Files (*.psd) nebo JPEG (*.jpg) a klepněte na možnost Možnosti.
 3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
  Volba Popis
  Typ obrázku Vyberte:

  Černobílý

  Není výhodný pro stínované obrázky nebo pro barevné pozadí. Tato možnost vytvoří soubor minimální velikosti pro výkresy s černými čárami a bílým pozadím.

  RGB plná barva

  Stupně šedi

  Schéma komprese Tiff. Vyberte typ podporovaný cílovým systémem:

  Nekomprimovaný

  Packbity

  Výsledkem je nejmenší barevný obrázek.

  Group 4 Fax

  Výsledkem je nejmenší soubor ze všech tří formátů, je však možné jej použít jen pro černobílý obrázek.

  Odstranit pozadí Exporty TIFF dílů a sestav. Změní pozadí na průhledné a odstraní ho před exportem. Po dokončení exportu pomocí editoru obrázků vložte vlastní pozadí.
  Komprese Jpeg. Jen exporty JPEG. Pomocí posuvníku nastavte úroveň komprese. Nižší komprese má za výsledek vyšší kvalitu.
  Typ zachycení.

  Zachycení obrazovky.

  Zachytí obrázek s rozlišením obrazovky.

  Zachycení pro tisk.

  Povolí Možnosti zachycení pro tisk.

  Možnosti výkresů. Pouze pro výkresy.

  Všechny listy

  Tato možnost je povolena, když výkres obsahuje více listů. Exportuje všechny listy.

  Aktuální list

  Exportuje jen aktuální list.

  Použít velikosti listu

  Povoleno, když je vybrána možnost Zachycení pro tisk. Exportuje podle rozměrů listu výkresu.

  Použít velikost tisku

  Povoleno, když je vybrána možnost Zachycení pro tisk. Povolí Možnosti zachycení pro tisk.

  Možnosti zachycení pro tisk. Zachytí obrázek s uživatelem definovaným DPI (rozlišení v bodech na palec) a Velikostí papíru. Informace ŠířceVýšce výkresu se automaticky aktualizují. U výkresů, vyberte Přizpůsobit, nebo nastavte měřítko pomocí Měřítko.
  Nastavte možnost Velikost papíru na Vlastní a určete vlastní Šířku a Výšku.

  Při uložení dílu nebo sestavy zobrazí SOLIDWORKS modrý a fialový obdélník, který představuje ohraničení obrázku pro export

  Export velkých obrázků může trvat delší dobu.