Soubory Viewpoint

Tento doplňkový modul exportuje dokumenty dílů nebo sestav SOLIDWORKS do souborů Viewpoint (.mts).

Soubory Viewpoint můžete prohlížet po internetu pomocí prohlížeče Viewpoint. Soubory Viewpoint obsahují komprimovanou geometrii modelu.

Překladač Viewpoint (MTS) vytvoří také soubor .mtx, který je v XML. Jde o soubor s atributy a animací daného modelu.

Exportované soubory obsahují jen grafické informace a nemůžete je dále upravovat.

Deaktivace a opětovná aktivace překladače Viewpoint

Chcete-li deaktivovat nebo znovu aktivovat překladač Viewpoint:

  1. Klepněte na možnost Nástroje > Doplňkové moduly.
  2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka SOLIDWORKS MTS ze seznamu instalovaných kompatibilních softwarových produktů.

Exportování dokumentu SOLIDWORKS jako souboru Viewpoint

Chcete-li dokument SOLIDWORKS exportovat jako soubor Viewpoint:

  1. V otevřeném dokumentu SOLIDWORKS klikněte postupně na položky Soubor > Uložit jako.
    Zobrazí se dialog Uložit jako.
  2. Nastavte Uložit jako typ na Viewpoint MTX/MTS (*.mts).
  3. Do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na Uložit.