Soubory ACIS (*.sat)

Překladač ACIS™ podporuje import a export barev ploch a těl, křivek a drátové geometrie.

Do souborů ACIS můžete exportovat informace o atributech prvků ploch a hran a tyto informace v souboru ACIS již zůstanou. Pokud tentýž ACIS soubor kvůli informacím o atributech prvků ploch importujete zpět do aplikace SOLIDWORKS, můžete zvolit libovolné možnosti importu a plochy si informace o atributech prvků zachovají. Pokud však importujete hrany, musíte zaškrtnout políčko Mapování B-Rep v dialogovém okně Možnosti importu, aby se zachovaly jejich informace o atributech prvků hran.

Importovat

Překladač ACIS importuje soubory dílů nebo sestav ACIS jako dokumenty dílů nebo sestav SOLIDWORKS. Pokud nejsou v souboru ACIS explicitně stanoveny délkové jednotky, dá vám dialogové okno možnost je stanovit. Soubory vytvořené ve starších verzích modelovací aplikace ACIS informace o délkových jednotkách neobsahují. Výchozím režimem importu je sešívání.

Systém SOLIDWORKS podporuje generické pojmenované atributy (celé číslo, poloha, reálné číslo, řetězec a vektor) přidružené k tělům a plochám ze souborů ACIS (.sat). Tyto atributy se zobrazují jako prvky ve stromu FeatureManager. Jejich hodnoty jsou přístupné jen prostřednictvím rozhraní SOLIDWORKS API (Application Programming Interface).

Exportovat

Překladač ACIS exportuje dokumenty dílů či sestav SOLIDWORKS jako soubory ACIS. Když exportujete díly, můžete plochy nebo těla exportovat jako samostatné soubory ACIS. Pro export můžete vybrat jen určité díly nebo podsestavy ze stromu sestavy, čímž omezíte export jen na ně. Pokud vyberete podsestavu, automaticky se vyberou i všechny její součásti. Překladač ACIS nepodporuje hierarchii sestav.

Překladač ACIS podporuje všechny verze SAT včetně verze R22.

Možnosti exportu ve formátu ACIS

Možnosti nastavení při exportu dokumentů dílů nebo sestav do souborů ACIS.

Návod na export modelů do formátu ACIS:

 1. V dokumentu modelu klikněte na Soubor > Uložit jako.
 2. V dialogovém okně nastavte Uložit jako typ na ACIS (*.sat) a potom klepněte na Možnosti.
 3. V dialogovém okně Možnosti exportu můžete vybrat z těchto možností:
  Volba Popis
  Objemová/plošná geometrie  
  3D křivky Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Jsou uloženy také všechny 3D křivky (složené křivky, 3D dráty, importované křivky a podobně).
  Exportovat entity skici Exportovat všechny 2D a 3D skici jako 3D křivky.
  Verze Vyberte verzi podporovanou cílovým systémem.
  Jednotky Zvolte výchozí jednotky délky. Doporučujeme použít metry (používané interně v SOLIDWORKS), protože přijímací systém může převést menší plochy na ještě menší plochy a přitom vyloučit platné číslice měření.
  Výstupní souřadný systém Vyberte souřadnicový systém nebo možnost -- výchozí nastavení -- pro export bez transformační matice.
 4. Klepnutím na OK a pak na Uložit daný dokument vyexportujete.