Uložení konfigurací do souborů SOLIDWORKS Composer

Pokud má soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS více konfigurací, můžete si při uložení nebo publikování souboru jako souboru Composer vybrat, které konfigurace uložit do souboru Composer.

Do souboru Composer můžete uložit jen jednu konfiguraci.

Postup vybrání konfigurace pro uložení souboru Composer:

  1. Otevřete díl nebo sestavu s více konfiguracemi a pak klikněte na Uložit jako (standardní panel nástrojů) nebo Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogu Uložit v části Uložit jako typ vyberte SOLIDWORKS Composer (*.smg) a klikněte na Uložit.
  3. V dialogovém okně Uložit konfigurace do souboru SOLIDWORKS Composer vyberte možnost:
    • Aktuální konfigurace. Uloží aktivní konfiguraci do souboru Composer.
    • Vybraná konfigurace. V seznamu vyberte konfiguraci, která se má uložit do souboru Composer.
  4. Klikněte na tlačítko OK.