Soubory STL (*.stl)

Stereolitografie je třírozměrný proces tisku, který vytvoří z počítačového obrázku objemový objekt. Proces, také nazývaný rychlá tvorba prototypů, vytváří díly pomocí fasetového znázornění sítě v souborech STL.

Můžete importovat soubory .STL obsahující až 500 000 stránek (asi 24 MB pro binární formát souborů .STL a asi 138 MB pro ASCII formát souborů .STL).

Při importu souborů těl a povrchů .STL jste upozorněni, že převod může trvat velmi dlouho a že máte možnost tento import zrušit.

Pro import i export můžete modelu přidělit jednotky míry.

Importovat

Překladač STL importuje soubory STL jako dokumenty dílů SOLIDWORKS. Máte možnost importovat soubory STL jako grafická data, těla nebo povrchy. Když importujete soubory STL jako grafická data, můžete zaškrtnout pole Importovat informace o texturách, a importovat tak případné informace o texturách.
Výchozí možnost na kartě STL/VRML v dialogovém okně Možnosti importu se jmenuje Objemové tělo.
Soubory sestav SOLIDWORKS, které exportujete jako soubory STL, se importují do aplikace SOLIDWORKS jako dokumenty dílů.

Exportovat

Překladač STL exportuje dokumenty dílů a sestav SOLIDWORKS jako soubory STL. Klikněte na:
  • Soubor > Uložit jako. Otevře se nabídka možností exportu STL a můžete uložit data ve formátu .stl.
  • 3D Tisk (standardní panel nástrojů) pro tisk prototypu.
  • 3D Scan v podoknu úloh na kartě Zdroje SOLIDWORKS pro přístup k webové stránce SOLIDWORKS ScanTo3D.