Možnosti exportu u sestav uložených jako díly

Chcete-li zadat možnosti exportu:

  1. Klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Export.
  2. V části Formát souboru vyberte položku SLDPRT ze sestavy.
  3. Určete následující možnosti a klikněte na OK.

Určené součásti

Odstranit

Práh viditelnosti (vnitřní součásti)

Odebere součásti, které jsou pod prahem viditelnosti.

Posunutím jezdce doprava snižte mez viditelnosti interních součástí

Objem vymezovacího rámečku méně než

Odebere součásti, které jsou pod prahem objemu.

Tento vymezovací rámeček je kvádrem, který se zarovnává k počátku součásti a jeho velikost odpovídá velikosti geometrie součásti. Tento vymezovací rámeček se liší od vymezovacího rámečku vytvořeného v PropertyManageru Vymezovací rámeček.

Součásti šroubu

Odebere součásti, jejichž vlastnost IsFastener má hodnotu 1.

Zahrnout

Fyzikální vlastnosti

Přepíše fyzikální vlastnosti dílu fyzikálními vlastnostmi ze sestavy.