Soubory Solid Edge

Překladač Solid Edge® importuje informace Parasolid o dílech nebo sestavách Solid Edge (včetně plechových dílů) do dokumentů dílů nebo sestav SOLIDWORKS . Získávají se jen informace Parasolid, nikoli proprietární informace o prvcích.

Chcete-li otevřít díl nebo sestavu Solid Edge:

  1. Klikněte na položku nabídky Soubor > Otevřít.
  2. Nastavte Soubory typu na jednu z následujících možností:
    • Díl Solid Edge (*.par, *.psm)
    • Sestava Solid Edge (*.asm)
  3. Vyhledejte soubor a klepněte na Otevřít.
    Soubory Solid Edge uchovávají data pouze v metrických jednotkách, proto SOLIDWORKS vždy načítá soubory Solid Edge v metrických jednotkách.