Soubory Adobe Illustrator (*.ai)

Nyní je možné importovat soubory Adobe® Illustrator® do SOLIDWORKS a exportovat modely a výkresy SOLIDWORKS jako soubory Adobe Illustrator. SOLIDWORKS také podporuje platformu Adobe Illustrator Creative Cloud.

Grafické objekty jsou importovány obrysové tvary a textové objekty jsou importovány jako textové objekty SOLIDWORKS. Modely sestav a dílů jsou exportovány jako rastrové obrázky.

Abyste mohli importovat soubor Adobe Illustrator do SOLIDWORKS, musíte mít na počítači nainstalovanou verzi CS3 nebo novější.

Díly, sestavy, skici a pohledy výkresu SOLIDWORKS můžete kopírovat do aplikace Adobe Illustrator pomocí schránky.

Funkce

 • Když importujete objekt aplikace Adobe Illustrator, zobrazí se na Přední rovině. Objekt můžete dále kopírovat i na jiné roviny.
 • Objekty aplikace Adobe Illustrator můžete kopírovat do dokumentů dílů SOLIDWORKS, ale nikoli do skic sestav.

Typické využití

 • skici konceptů výrobků mapované na roviny a trasované na modelu, které znázorňují charakteristické vlastnosti výrobku,
 • nálepky umístěné na plochy výrobku za účelem fotorealistického vykreslování.
 • loga používaná v příkazech tvorby modelů v aplikaci SOLIDWORKS pro účely umístění loga výrobku do geometrie dílu,
 • jmenovky výrobků (například elektrické charakteristiky nebo návod k použití) vysunuté do geometrie dílu.


 1. Chcete-li importovat soubory aplikace Adobe Illustrator, klepněte na ikonu Otevřít (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Soubor > Otevřít a nastavte možnost Soubory typu na Adobe Illustrator (*.ai).
 2. Chcete-li exportovat soubory aplikace Adobe Illustrator, klikněte postupně na položky Soubor > Uložit jako a vyberte hodnotu Adobe Illustrator (*.ai) v poli Soubory typu.
 3. Pokud chcete zkopírovat data SOLIDWORKS do schránky a vložit je do aplikace Adobe Illustrator, klepněte na Upravit > Zkopírovat do Adobe Illustrator .
  Zkopírovat do schránky a vložit do aplikace Adobe Illustrator můžete následující prvky:
  • Jeden nebo více vybraných pohledů výkresu
  • Jednu nebo více vybraných ploch či součástí v dílech nebo sestavách
  Když vložíte data ze schránky do aplikace Adobe Illustrator, nezobrazí se stínování. Chcete-li exportovat do aplikace Adobe Illustrator stínované modely, postupujte podle kroku 2.