Soubory IGES (*.igs, *.iges)

Překladač IGES umí importovat a exportovat povrchy IGES a objemová těla BREP.

Tyto typy entit IGES jsou podporovány pro import a export, s výjimkou výslovně uvedených případů.

Typ entity IGES Název entity
514 Prvek skořepiny
510 Prvek plochy
508 Prvek smyčky
504 Prvek hrany
502 Prvek vrcholu
416 Prvek vnějšího odkazu
408 Prvek singulární instance subfigure
406 tvar 12 Soubor vnějších odkazů
402 tvar 7 Prvek skupiny
314 Prvek skupiny
308 Prvek definice subfigure
198 Toroidní povrch
196 Kulová plocha
194 Pravý kruhový kuželový povrch
192 Pravý kruhový válcový povrch
190 Pravý kruhový válcový povrch
186 Prvek Manifold Solid B-Rep Object
144 Ořezaný (parametrický) povrch
143 jen import Vymezený povrch
142 Křivka na parametrickém povrchu
140 jen import Odsazený povrch
128 Racionální povrch B-splajnu
126 Racionální křivka B-splajnu
124 Prvek transformační matice
123 Směrový prvek
122 Tabulovaný válec
120 Povrch otočení
118 jen import Přímková plocha
116 Bod
114 jen import Parametrický povrch splajnu
112 Parametrická křivka splajnu
110 Přímka
108 Rovina
106 tvar 12 jen import Přebytečná data – 3D lineární křivka po částech
106 tvar 11 jen import Přebytečná data – 2D lineární křivka po částech
104 jen import Kuželový oblouk
102 Složená křivka
100 Kruhový oblouk

Importovat

Pokud je v importovaném souboru drátová geometrie, přečte aplikace údaje IGES a vytvoří křivky pro drátové prvky IGES. 2D geometrie se importuje do skici, ne jako referenční křivky.

Pokud chcete, aby se aplikace pokusila zformovat z importovaných údajů IGES objemové tělo, exportujte tělo nebo povrchy ze zdrojového systému jako ořezané povrchy (typ entity 144) nebo jako neořezané povrchy (typy entit 128, 122, 120, 118, 114). Také zadejte počet platných číslic (přesnost), který je nutný pro zajištění přesného převodu.

3D křivky v souboru IGES můžete importovat jako entity 3D skic. V dialogovém okně Možnosti importu zaškrtněte políčko Uvolnit prvky bodu/křivky a klepněte na položku Importovat jako skicu(i).

Překladač IGES podporuje při importu křivek barvy.

U souborů IGES obsahujících více úrovní si můžete zvolit úrovně, které chcete importovat. Pokud vyberete možnost Zobrazit úrovně IGES v dialogovém okně Možnosti importu, zobrazí se dialogové okno IGES import – povrchy, křivky a úrovně.

Pokud import dat plochy neproběhne bez problémů, SOLIDWORKS se bude snažit tyto plochy opravit.

Exportovat

Překladač IGES exportuje dokumenty dílů a sestav SOLIDWORKS jako soubory IGES. Díly a povrchy exportované do formátu IGES si ponechají své barvy a v režimu Stínovaném se zobrazí barevně.

Povrchy i těla můžete exportovat do stejného souboru IGES.

Pokud exportujete do formátu IGES dokument sestavy SOLIDWORKS, který má skryté nebo potlačené součásti, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto součásti vyřešit.

  • Jestliže klepnete na Ano, exportují se všechny součásti, včetně skrytých a potlačených.
  • Jestliže klepnete na Ne, nebudou skryté či potlačené součásti exportovány.

Překladač IGES podporuje hladiny při exportu dokumentu sestavy jako soubor IGES. V dialogovém okně Možnosti exportu musíte nastavit Reprezentace povrchů/předvolba systému na MASTERCAM. Součásti sestavy v souboru IGES jsou zobrazeny na hladinách, které můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Mastercam® a jiných programech.