Import souboru dílu a produktu ze softwaru CATIA

Můžete importovat soubory softwaru CATIA®® V5 typu CATPartCATProduct.

CATIA V5 Translator je samostatný produkt.

Jak importovat soubory CATIA V5:

  1. Klikněte na položku nabídky Soubor > Otevřít .
  2. Přejděte do složky obsahující díl CATIA nebo soubory produktů, které chcete otevřít.
  3. Jako Typ souborů vyberte CATIA V5 (*.catpart;*.catproduct).
  4. Vyberte soubor CATPart nebo CATProduct a klepněte na možnost Otevřít.
    SOLIDWORKS importuje soubor CATIA V5.
    Importovaný soubor CATPart můžete uložit jako soubor dílu SOLIDWORKS a importovaný soubor CATProduct jako sestavu SOLIDWORKS.