3D XML soubory

Modely SOLIDWORKS můžete exportovat do formátu 3D XML, univerzálního zjednodušeného formátu pro 3D.

Návod na export do 3D XML:

  1. Klikněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
  2. V poli Uložit jako typ zvolte 3D XML (*.3dxml).
  3. Klepněte na tlačítko Uložit.