Soubory Rhino

Soubory Rhino® (*.3dm) poskytují splajny NURBS a analytické povrchy pro volné tvary.

Je možné otevřít soubory Rhino, které obsahují více těl. Výsledkem vícetělových souborů Rhino je jeden soubor dílu SOLIDWORKS. Možnost Rhino je integrována do nabídek SOLIDWORKS pro akce, jako jsou funkce Upravit prvekVložit > Prvky > Importované.

Křivky nejsou podporovány.


Máte následující možnosti:

 • Otevřít soubory Rhino, což je stejné jako import do nového dokumentu dílu.
 • Importovat soubory Rhino do nového či stávajícího dokumentu dílu SOLIDWORKS.
 • Upravit soubory Rhino v kontextu a nahradit je jinými povrchy Rhino.
 • Upravit soubory Rhino v aplikaci Rhino. Musíte mít nainstalovanou aplikaci Rhino.

Otevření souborů Rhino

Chcete-li otevřít soubory Rhino:

 1. Klikněte na položku Otevřít nebo Soubor > Otevřít.
 2. Vyberte Rhino soubory (*.3dm) jako Soubory typu a vyhledejte soubor.
 3. Klepněte na Možnosti a určete, zda jsou plochy a objemy na skrytých hladinách Rhino importované jako prvky nebo potlačené prvky, nebo jsou ignorovány.
 4. Klepněte na Otevřít.
  Daný povrch se zobrazí v grafické ploše a jako prvek Importovaný povrch ve stromu FeatureManager.

Import souborů Rhino

Chcete-li importovat soubory Rhino:

 1. V novém či stávajícím dokumentu dílu klepněte na položku Vložit > Prvky > Rhino Import.
 2. V dialogovém okně přejděte na soubor Rhino a klepněte na Otevřít.
  Daný povrch se zobrazí v grafické ploše a jako prvek Importovaný povrch ve stromu FeatureManager.

Úprava souborů Rhino

Chcete-li upravit soubory Rhino a nahradit je jinými soubory Rhino:

 1. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na prvek Importovaný povrch a vyberte Změnit zdroj.
 2. V dialogovém okně přejděte na soubor Rhino a klepněte na Otevřít.

Úprava souborů Rhino v aplikaci Rhino

Chcete-li upravit soubory Rhino ve stejnojmenné aplikaci:

 1. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na prvek Importovaný povrch a vyberte Upravit v Rhino.
  Tím se spustí aplikace Rhino a deaktivuje systém SOLIDWORKS.
  Upravit v Rhino je k dispozici v případě, že soubor Rhino obsahoval pouze jedno tělo při jeho prvním importu do SOLIDWORKS.
 2. Upravte soubor, uložte jej a ukončete aplikaci Rhino.
  V systému SOLIDWORKS dojde k aktualizaci geometrie importovaného souboru Rhino.