Soubory IFC

Soubory SOLIDWORKS lze exportovat jako soubory .ifc (Industry Foundation Classes) (IFC 2x3 nebo IFC 4.0), které se používají v softwarových aplikacích stavebního dodavatelského řetězce.

Importem souborů .ifc do programu SOLIDWORKS můžete zahrnout informace z modelů původně vytvořených v konstrukčních programech.

Následující atributy je možné mapovat ze souboru SOLIDWORKS na soubor IFC 4.0:

 • Geometrická data
 • Vlastnosti materiálů a hmoty
 • Mozaikovaná geometrie
 • Barvy ploch a těl

Následující vlastnosti lze zapsat do souborů IFC 2x3:

 • Materiál
 • Hmotnost
 • Rozloha
 • Objem

Exportování souborů .IFC

Můžete exportovat sestavy SOLIDWORKS nejvyšší úrovně nebo součásti jako soubory .ifc ve formátu IFC 2x3 nebo IFC 4. Můžete exportovat soubor .ifc s uživatelskými vlastnostmi, které zahrnují metadata IFC společně s ostatními vlastnostmi.

Před exportem do formátu .ifc můžete v modelu použít nástroj Defeature a odstranit tak některé detaily návrhu a zmenšit velikost modelu.
 1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako .
 2. V dialogovém okně Uložit jako nastavte Soubory typu na IFC 2x3 nebo IFC 4.
 3. Klikněte na Možnosti,.
 4. Vyberte OmniClass™, Uniclass2015, uživatelské vlastnosti, materiál a fyzikální vlastnosti a jednotky a klikněte na OK.
  Než zvolíte OmniClass nebo UniClass, je důležité, abyste porozuměli třídám obsaženým v dialogu. Viz http://www.omniclass.org a [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/].
 5. Pokud exportujete do IFC 4, uložte data v jednom z následujících formátů:
  • BREP
  • BREP a mozaikování
  • mozaikování
 6. Vyberte název souboru a umístění, zadejte volitelný popis a klepněte na OK.

Možnosti exportu IFC

Sestavy nejvyšší úrovně nebo součásti SOLIDWORKS můžete exportovat jako soubory Industry Foundation Classes .ifc. Při exportu můžete přiřadit model OmniClass™, Uniclass2015, uživatelské vlastnosti, vlastnosti materiálu a fyzikální vlastnosti a jednotky.

Postup otevření dialogového okna .ifc Možnosti exportu:

V otevřeném modelu klikněte postupně na položky Soubor > Uložit jako, vyberte položky IFC 2x3 nebo IFC 4.0 a klikněte na položku Možnosti.

Výstupní formát

OmniClass Určuje Třídu klasifikace systému konstrukce OmniClass. Tato klasifikace organizuje součásti pro stavební dodavatelský řetězec, nebo stavební průmysl.
UniClass2015 Určuje vývojovou verzi tabulek klasifikace UniClass2015 poskytované komisí CPI (Construction Project Information). Tabulky UniClass2015 popisují obsah, formu a přípravu stavebních výrobních informací.

Po rozbalení hierarchických tabulek vyhledejte odpovídající klasifikaci pro váš návrh. Například:

 • EF - prvky podle formy
  • EF_10 - mosty a viadukty

   EF_10_10 - obloukové mosty

   EF_10_20 - zavěšené mosty

   EF_10_25 - konzolové mosty

Uživatelské vlastnosti Určuje uživatelské vlastnosti pro exportovaný soubor .ifc.
Vlastnosti materiálů a hmot Určuje materiálové a fyzikální vlastnosti pro exportovaný soubor .ifc.
Jednotky Určuje jednotky exportovaného modelu.

Export IFC4

Uloží soubory IFC4 v jednom z následujících formátů

BREP Reprezentuje model s ohledem na jeho hraniční povrchy, přičemž umožňuje zpracovat skupinu ploch jako jeden tvar nebo objekt.
BREP a mozaikování Reprezentuje objekty pomocí jejich hraničních povrchů a mozaikování.
mozaikování Reprezentuje model jako opakující se vzor polygonů, který zakrývá rovinu bez mezer nebo překrytí.

Importování souborů .IFC

Importem souborů .ifc do programu SOLIDWORKS můžete zahrnout informace z modelů původně vytvořených v konstrukčních programech.

Když importujete soubory .ifc do SOLIDWORKS, naimportuje se geometrie souboru, ale výsledný model SOLIDWORKS nebude mít v podstatě žádné prvky.
 1. Klikněte na položku nabídky Soubor > Otevřít.
 2. V poli Uložit jako typ vyberte IFC 2x3.
 3. Obecné volby nastavíte klepnutím na položku Možnosti, nastavte volby a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vyberte požadovaný soubor a klepněte na položku Otevřít.

Klasifikace souborů SOLIDWORKS jako entit IFC

Můžete uložit soubor SOLIDWORKS jako soubor .ifc s klasifikací entity .ifc.

Postup klasifikace souborů SOLIDWORKS jako entity .ifc:

 1. Otevřete soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS.
 2. Klikněte na Soubor > Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně na záložce Vlastní:
  1. V části Název vlastnosti vyberte možnost IFC.
  2. V části Hodnota/textový výraz vyberte odpovídající klasifikaci.
  3. Klikněte na tlačítko OK.