Soubory JPEG

Překladač JPEG udělá snímek čehokoli, co je zobrazeno v grafickém okně dokumentu dílu, sestavy nebo výkresu SOLIDWORKS, a exportuje jej jako soubor .jpg.

Soubor .jpg je obrazový soubor, který je možné otevřít ve většině prohlížečů obrázků. Soubor .jpg zobrazuje jen informace z grafického okna. Panely nástrojů ani další oblasti aplikace SOLIDWORKS se v něm nezobrazují.

Chcete-li dokument SOLIDWORKS exportovat jako soubor JPEG:

  1. V otevřeném dokumentu SOLIDWORKS klikněte postupně na položky Soubor > Uložit jako.
    Zobrazí se dialog Uložit jako.
  2. Nastavte Uložit jako typ na JPEG (*.jpg).
  3. Klepněte na Možnosti. Viz Možnosti exportu TIFF, Photoshop a JPEG.
  4. Zadejte Název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.