Soubory Pro/ENGINEER a parametrické soubory Creo

Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS importujte a exportuje soubory Pro/ENGINEER® a Creo Parametric včetně souborů PTC Creo 3.0.

V názvech souborů Pro/E a Creo jsou akceptovány pouze znaky ASCII. Když uložíte dokument SOLIDWORKS jako soubor Pro/E nebo Creo, budou veškeré znaky, které neodpovídají ASCII, nahrazeny podtržítkem (_).

Import souborů Pro/ENGINEER a parametrických souborů Creo do SOLIDWORKS

Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS importuje soubory dílů Pro/ENGINEER nebo parametrické soubory sestav Creo jako dokumenty dílů nebo sestav SOLIDWORKS. Importují se atributy, prvky, skici a kóty daného dílu Pro/E nebo Creo. Pokud nejsou podporovány všechny prvky souboru, můžete se rozhodnout pro import souboru buď jako objemové tělo, nebo jako povrchový model. Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS podporuje import volných křivek, drátových modelů a dat povrchů.

Při importu sestavy můžete kontrolovat, jak se jednotlivé součásti naimportují. Podporovány jsou i podsestavy.

Chcete-li importovat omezení sestavy, vyberte Importovat omezení součásti v dialogovém okně Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS. Omezení Pro/E a Creo budou převedena na vazby sestav SOLIDWORKS. Všechny základní typy vazeb, plus omezení Pro/ENGINEER Point on Surface (Bod na ploše), Point on Edge (Bod na hraně) a Edge on Surface (Hrana na ploše) jsou podporované. Pokročilejší omezení pohybu Pro/E a Creo jako například Převody a referenční roviny, referenční body a referenční osy, nejsou podporovány.

Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/E nebo Creo, musí být pro zajištění správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS.

Do SOLIDWORKS můžete importovat prvky oříznutí povrchů a prodloužení povrchů Pro/E nebo Creo. Tyto prvky se načítají ze souboru Pro/E nebo Creo a mapují do SOLIDWORKS.

Informace o verzi – jsou podporovány soubory Pro/ENGINEER 17 až Wildfire 5, Creo/Elements Pro 5.0 a Creo 1.0 až 3.0. Importování prvků sestavy není podporováno.

Export dokumentů SOLIDWORKS jako soubory Pro/ENGINEER a parametrické soubory Creo

Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS exportuje dokumenty dílů nebo sestav jako soubory dílů nebo sestav ProE/Creo. Systém SOLIDWORKS exportuje pouze objemy a povrchy, nikoli data prvků.

Informace o verzích – Exportované soubory jsou ukládány jako soubory Pro/ENGINEER verze 20.