Soubory Autodesk Inventor

Překladač Autodesk Inventor® Part importuje soubory dílů a sestav aplikace Autodesk Inventor jako dokumenty dílů systému SolidWorks. Soubory importovaného dílu mohou obsahovat jen prvky nebo geometrii.

Můžete buď importovat individuální prvky objektů nebo importovat objekty jako samostatná objemová tělesa.

SOLIDWORKS rozeznává zkosení, úkos, vysunutí, odebrání vysunutím, vysunutí/rotaci s výběrem obrysu, zaoblení, díry, lineární a kruhová pole, zrcadlení, referenční geometrii, rotaci, odebrání rotací, skořepinu, skicu, kóty skici, tažení po křivce a odebrání tažením, závity.

Historie prvku se importuje, přičemž je možné zrušit všechny změny, které byly provedeny v originálním souboru Autodesk Inventor.

Software SOLIDWORKS importuje nerozpoznané prvky jako objemová těla.

Návod na otevření dílu nebo sestavy Autodesk:

  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
  2. V dialogu Otevřít nastavte Soubory typu na Díl Inventor (*.ipt) nebo Sestava Inventor (*.iam) a klepněte na Možnosti.
  3. V dialogu Možnosti systému nastavte možnosti a klikněte na OK.
  4. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte požadovaný soubor a klepněte na Otevřít.
  5. V příkazovém řádku vyberte Prvky, nebo Těla.
    Lze volitelně porovnat vlastnosti hmoty v importovaném souboru s vlastnostmi v originálním souboru, abyste určili, k jakým změnám v geometrii došlo během importu.
    Překladač Autodesk Inventor podporuje všechny verze aplikace Autodesk Inventor 11 a novější. Soubory Autodesk Inventor 2018 lze otevřít v SOLIDWORKS 2018 SP01. Pokud chcete otevřít díl Autodesk Inventor (.ipt) nebo sestavu (.iam) v SOLIDWORKS jako prvky, musíte mít nainstalovanou aplikaci Autodesk Inventor 11 nebo novější. Soubory lze importovat pomocí nástroje Autodesk Inventor View, k čemuž nemusíte mít nainstalovaný Inventor.