Vkládání řízených kót

Při vytváření entit skici můžete vkládat řízené (referenční) kóty. Tato možnost je užitečná, pokud chcete přepnout mezi vkládáním řídicích a řízených kót.

Tato funkce je k dispozici pro čáry, obdélníky, kružnice a oblouky.
  1. Vyberte skicovací nástroj.
  2. V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na Číselný vstup ve skice .
  3. V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na Řízená kóta skici .
  4. V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na Přidat kótu .
  5. Naskicujte entitu.
    Při vytváření skici entity jsou vloženy řízené kóty.
    reference_dimensions.gif