Úprava kót 2D skici pomocí funkce Instant2D

Funkci Instant2D můžete použít k dynamické manipulaci s kótami skici v režimu skici. Můžete kliknout na kótu a rychle upravit její hodnoty, aniž byste museli otevřít okno - Změnit kótu pro obnovení geometrie.

Funkce Instant2D je podobná jako funkce Instant3D; rozdíl spočívá pouze v tom, že funkce Instant3D nepracuje v režimu skici.

Chcete-li zapnout nebo vypnout Instant2D, klikněte na ikonu Instant2D (panel nástrojů Skica).

Chcete-li pomocí funkce Instant2D upravit prvek, postupujte takto:

 1. Otevřete díl obsahující entitu 2D skici a klikněte na příkaz Upravit skicu.
 2. Klikněte na Instant2D (panel nástrojů Skica).
 3. Klikněte jednou na kótu v blízkosti odkazové čáry.
  Zobrazí se ovladače kóty.
 4. Proveďte jednu z následujících operací:
  1. Přetažením ovladačů kóty upravte polohu obrysů skici.
   Zobrazí se pravítko. K přesnému měření úprav slouží pravítka na obrazovce.
  2. Klikněte na hodnotu skici a zadejte do pole pro zadávání novou hodnotu.