Vytváření kót oblouku

Můžete kótovat skutečnou délku oblouku.

Při kótování oblouku je výchozím typem kóty poloměr. Stačí vybrat oblouk pro tento typ kóty.

Vytváření kót oblouku:

  1. V otevřené skice klepněte na možnost Inteligentní kóta (panel nástrojů Kóty/vztahy) nebo na možnost Nástroje > Kóty > Inteligentní.
  2. Vyberte oblouk.
  3. Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte dva koncové body oblouku.
  4. Přesuňte ukazatel a kótu zkontrolujte.
  5. Nastavte tuto hodnotu v dialogovém okně Změnit a klepněte na .
  6. Klepnutím kótu umístěte.