Kótování dvou bodů stejného oblouku

Je možné přidat kótu tam, kde jsou oba konce na stejném oblouku, například v případě poloměrů a děr, kde je nutné kótovat oba kvadranty nebo střed a kvadrant.

Kótování dvou bodů stejného oblouku:

  1. Klepněte na ikonu Inteligentní kóta Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vazby) nebo na nabídku Nástroje > Kóty > Inteligentní.
  2. Shift + vybrat první kvadrant oblouku a vybrat střed druhého kvadrantu.
    Po výběru kvadrantu oblouku už při zahájení kóty není nutné držet klávesu Shift.
    dimension_same_arc.png