Používání os k vytváření kót poloměru nebo průměru

Je možné vytvářet více kót poloměru nebo průměru bez nutnosti neustálého vybírání osy. Tento typ kótování je užitečný, když vytváříte skici pro rotovanou geometrii vyžadující několik kót průměru.

Dimension Centerline Radius
Vícenásobné kóty poloměru
Dimension Centerline Diameter
Vícenásobné kóty průměru
  1. Ve skice s osou a čárami nebo body klepněte na Inteligentní kóta Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů pro kóty/vazby) nebo na Nástroje > Kóty > Inteligentní.
  2. Vyberte osu a čáru nebo bod.
  3. Chcete-li vytvořit poloměr, přesuňte kurzor na blízkou stranu osy.Chcete-li vytvořit průměr, přesuňte kurzor na vzdálenou stranu osy.
  4. Klepnutím kótu umístěte.
    Kurzor se změní na pointer _smart_dimension_radial.gif pro kóty poloměru a Pointer Smart Dimension Diametral pro kóty průměru.
  5. Vyberte ostatní čáry nebo body ve skice a vytvořte tak další kóty.