Zobrazení reference na původní polohu pro chybějící entitu skici

Pokud reference vazby nebo kóty skici chybí, můžete zobrazit zdvojenou referenci na původní polohu přesunutím ukazatele nad nadbytečnou vazbu nebo kótu.

Reference na původní polohu má stejnou velikost, tvar, umístění a orientaci jako původní entita.

Reference na původní polohu se objeví vždy, když vyberete vazbu nebo kótu k této referenci (například když spustíte Zobrazit/odstranit vazby nebo PropertyManager Entita skici).

Postup zobrazení reference na původní polohu pro chybějící entitu skici:

 1. Otevřete dokument, který se skládá z několika skic.

  Dole se například nachází dvě skici, z nichž jedna obsahuje horní čáru a druhá dolní čáru a úhlovou kótu mezi čarami.

 2. Vymažte skicu, která obsahuje horní čáru.
  Skica nyní vypadá takto:

  Všimněte si, jak stínování upozorňuje na to, že kóta je nyní nadbytečná, když jste smazali horní čáru.

 3. Přesuňte ukazatel nad úhlovou kótu nebo ji vyberte.
  Zobrazí se reference na původní polohu chybějící čáry.